6970095923 Ροδόπης 54, Βριλήσσια, Αττική contact@ioannapiliati.gr

Ο Σκοπός της Θεραπείας της Οικογένειας

Ο Σκοπός της Θεραπείας της Οικογένειας
 
Συχνά οι οικογένειες έχουν δυσκολίες και προβλήματα που σχετίζονται με την οργάνωσή τους, τη δομή τους, την ιεραρχία τους, το στυλ των ορίων τους, και τη δημιουργία συμμαχιών ανάμεσα στα μέλη τους. Με τις παρεμβάσεις στη θεραπεία θα βοηθηθεί η οικογένεια να δημιουργήσει πιο ξεκάθαρα όρια, να γίνει πιο ευέλικτη, κυρίως καθώς διανύει καταστάσεις μεταβατικές (πχ τα παιδιά μεγαλώνουν, υπάρχουν απώλειες, αντιμετωπίζει θέματα υγείας μελών κλπ). Με αυτές τις τροποποιήσεις που θα κάνει η οικογένεια με τη βοήθεια του θεραπευτή θα αλλάξει τη δομή που έχει και την δυσκολεύει και που δεν της επιτρέπει να λειτουργεί ομαλά. Καθώς ο θεραπευτής συνδέεται με την οικογένεια (ή τα μέλη της που είναι σε θεραπεία) επέρχεται αναδόμηση της οικογένειας μέσα από το θεραπευτικό σχεδιασμό που εκείνος έχει πραγματοποιήσει και υλοποιεί στις συνεδρίες. Έτσι, μετασχηματίζονται οι δυσλειτουργικοί τρόποι λειτουργίας της οικογένειας και νέα μοντέλα λειτουργίας πιο αποτελεσματικά εφαρμόζονται με τις παρεμβάσεις του. Η συναλλαγή των μελών της οικογένειας μεταξύ τους στην πορεία της θεραπείας αλλάζει θετικά.
 

 

Πίσω