6970095923 Ροδόπης 54, Βριλήσσια, Αττική contact@ioannapiliati.gr

Θεραπευτική Διαδικασία

Θεραπευτική Διαδικασία
 
Στην αρχή ξεκαθαρίζονται οι στόχοι της θεραπείας. Τι θέλουμε να επιτύχουμε με τη θεραπεία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου μέσα από πολλές ερωτήσεις που θα θέσει στο θεραπευόμενο του. Όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι στόχοι της θεραπείας (βασικοί και επιμέρους) τόσο αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας τους. 
Στη συνέχεια δουλειά του θεραπευτή είναι να προσπαθήσει να ταξινομήσει την περίπτωση, δηλαδή να κάνει τη συστημική θεραπευτική του διάγνωση, ώστε να διευρυνθούν οι στόχοι της θεραπείας. Έπειτα, εκείνος θα δημιουργήσει τις θεραπευτικές του υποθέσεις. Για να το κάνει αυτό θα στηριχτεί σε ερευνητικά δεδομένα και πιθανόν σε διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στην ουσία θα αναζητήσει στοιχεία στις σχέσεις του θεραπευόμενου του με άλλους ανθρώπους στη ζωή του.
Ακολούθως θα προβεί σε θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσα στις συνεδρίες και θα μελετήσει προσεκτικά τις αντιδράσεις του θεραπευόμενου του.
Με αυτόν τον τρόπο θα ελεγχθούν οι θεραπευτικές του υποθέσεις εμπειρικά και είναι πολύ πιθανό να τροποποιηθούν στην πορεία ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου που θα διαπιστωθούν στην πορεία της θεραπείας.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία. Πολλές τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν από πλευράς του θεραπευτή.
Αυτή η διαδικασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου θα συνεχιστεί μέχρι να λυθεί το ζήτημα του θεραπευόμενου.
 

 

Πίσω