6970095923 Ροδόπης 54, Βριλήσσια, Αττική contact@ioannapiliati.gr

Το σώμα μας ως έφηβοι και νέα άτομα

Το σώμα μας ως έφηβοι και νέα άτομα

Η συζήτηση με τα παιδιά και τα έφηβα άτομα για το σώμα, το αναπαραγωγικό σύστημα, τις αλλαγές στην εφηβεία και την εικόνα του σώματος τους είναι να πραγματοποιείται με τρόπους που να συμπεριλαμβάνονται όλα τα σώματα με τη διαφορετικότητα του το καθένα. Έτσι ώστε να περιέχονται και να επιβεβαιώνονται τα ποικίλα είδη σωματικότητας των εφήβων και των νέων ατόμων.

Παρόλο που γίνονται κάποια βήματα με θετικό πρόσημο, συνήθως τα μαθήματα για το σώμα και τις αλλαγές στην εφηβεία, είναι συχνά προσκολλημένα σε περισσότερο δυαδικά μοντέλα (αγόρι-κορίτσι), σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αν και η σωματική ανάπτυξη παρουσιάζεται ως «αντικειμενική», οι ίντερσεξ σωματικότητες και τα τρανς σώματα, εάν αναφερθούν, προβάλλονται με τρόπο είτε ότι είναι ανώμαλα είτε ότι είναι σώματα που υποφέρουν. Συνεπώς, χρειάζεται πιο ολοκληρωμένη και πιο πλήρης ενσωμάτωση της ΛΟΑΤΚΙ+ ποικιλομορφίας στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων της Σεξουαλικής Εκπαίδευσης.

Είναι να επεκτείνουμε για να επιτρέπουμε μια πληρέστερη, πιο έγκυρη και σίγουρα πιο θετική προσέγγιση της σωματικής ανάπτυξης.  Άρα, δε μιλάμε μόνο για συμπερίληψη σε υφιστάμενες δομές, ούτε για πλήρη ενσωμάτωση στις υπάρχουσες, αλλά για αναθεώρηση και αναδιαμόρφωση των βασικών πλαισίων διαλόγου. Έτσι, προκειμένου να διευρύνουμε, να συμπεριλάβουμε και να τεκμηριώσουμε όλα τα φύλα (βιολογικά και κοινωνικά) και όλες τις σεξουαλικότητες θα βοηθήσει σε αυτό το να τα μελετάμε και να τα κατανοούμε μαζί, και όχι σε αντιπαράθεση.

Θέλουμε να κατανοήσουμε τις ποικίλες εμπειρίες κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής, είτε πρόκειται για κοινές και είτε πρόκειται για διαφορετικές, με τρόπο που να διασφαλίζουμε επιβεβαίωση και να βοηθάμε ουσιαστικά στην ενδυνάμωση, την ψυχολογική αλλά και σωματική ευζωία των παιδιών μας και των εφήβων μας σε όλο το φάσμα του βιολογικού φύλου τους, του κοινωνικού φύλου τους και της σεξουαλικότητας τους.

Πίσω