6970095923 Ροδόπης 54, Βριλήσσια, Αττική contact@ioannapiliati.gr

Τι σημαίνει να φροντίσουμε τον εαυτό μας

Τι σημαίνει να φροντίσουμε τον εαυτό μας

Το να φροντίσουμε τον εαυτό μας ή αλλιώς το να στεγάσουμε τον εαυτό μας, το να βρούμε σπίτι στον εαυτό μας είναι μια πολύ τρυφερή και σπουδαία έννοια. 
Αφορά στην προσωπική φροντίδα που προσφέρουμε στον ίδιο μας τον εαυτό.
Σημαίνει να συνδεθούμε με τους αληθινούς μας εαυτούς, τις ανάγκες μας και έτσι να είμαστε καλά, να ζούμε καλά.
Περιλαμβάνει το να πάρουμε το χρόνο να καταλάβουμε και να τιμήσουμε τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας, και τις σωματικές μας αισθήσεις.

Το να συνδεθούμε με τους εαυτούς μας σημαίνει να διαμορφώσουμε μια βαθύτερη σχέση μαζί τους.
Είναι το να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και γιατί κάνουμε ορισμένα πράγματα.

Η σύνδεση με τον εαυτό είναι ένα είδος ενδοσκόπησης. Είναι μια βαθιά σύνδεση με τον εσωτερικό μας εαυτό που, μέσω του αυτοστοχασμού, μας ξεκλειδώνει με περισσότερη σαφήνεια και εγγύτητα αυτό που είμαστε.

Πίσω